Ekonomi Bölümü

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölüm programı genel ekonomi, makro-mikro ekonomi, uluslararası iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometri ve iktisadi düşünce derslerini kapsamaktadır. Temel ilkeleri belirtilen bölümümüzün eğitimi ingilizce dilinde yapılmakta, mezunlarımızın daha geniş bir yelpazede ekonomik teorileri kavrama ve ekonomilerin işleyiş biçimini yorumlama yönünde yeni bir perspektif kazandırmaktır.

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencilerin teorik bilginin yanısıra, ekonomik olayları yorumlayabilmeleri ve ekonomik sonuçların nasıl ortaya çıktığını açıklayabilecek yeteneğe ulaşabilmeleri amacıyla düzenlenmiştir. Dört yıllık eğitim sürecinde programın ilk yılında öğrenciler; kıt kaynakların tahsis probleminin sosyal yaşamın içinde nasıl gerçekleştiği ve üretim-tüketim maksimizasyonunda temel prensiplerin ne olduğu irdelenmektedir. Öğretimin ikinci yılında mikro-makro ve ekonometri dersleriyle, işletme içi üretim yapısı, makro düzeydeki ekonomik analizler ve bunların parametrik bağıntıları öğretilmektedir. Üçüncü ve dördüncü yıl programlarında ise öğrencilerin ekonomik olayları yorumlayarak, teknoloji ile ekonomik gelişme bağıntıları, ekonomik gelişmelerin yapısı ve uluslararası ilişkilerin ülke ekonomisindeki etkilerini anlayacak düzeye erişmeleri sağlanmaktadır. Seçimlik derslerde öğrenciler ilgi duydukları ekonomik alanlarda araştırma yapma, bağımsız olarak çalışma ve yorum kabiliyetlerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

 EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

 

 

ETKİNLİKLER

 

DUYURULAR

 

HABERLER